İSLAM İKTİSADI UYGULAMA ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Uygulama Ödülü, özellikle İslami finans alanında sektöre yönelik katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin uygulamasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş ve ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapmanın öncüleri olan kurumlara verilmektedir.


2018 yılında Pakistan'da İslami esaslara göre mikro kredi veren Akhuwat Islamic Microfinance isimli kuruluşa, 2019 yılında ise Karz-ı Hasen Sandığı uygulaması ile MÜSİAD'a verilen ödül, 2020 yılında İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği'ne  (İKSAR) verildi.2021 yılında İslam İktisadı Uygulama Ödülü'ne, milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına aile kurumunun kurulması, korunması ve ihyası için ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim öğretim faaliyetinin yapılmasını, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik ederek evlenmek isteyen ancak yeterli ekonomik birikimi olmayan gençlere ihtiyaç duydukları nakdi yardımın kefalet sureti ile temin edilmesini sağlayan Karz-ı Hasen Vakfı layık görüldü. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ