İSLAM İKTİSADI UYGULAMA ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Uygulama Ödülü özellikle İslami finans alanında sektöre yönelik katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapmanın öncüleri olan kurumlara verilmektedir.


2018 yılında Pakistan’da İslami esaslara göre mikro kredi veren Akhuwat Islamic Microfinance isimli kuruluşa, 2019’da ise Karz-ı Hasen Sandığı uygulaması ile MÜSİAD’a verilen ödül, 2020 yılında İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği’ne (İKSAR) verildi. Türkiye’nin ilk İslami mikrofinans kurumu olan İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği’nin amacı sadece İslami mikrofinans programını hayata geçirmek değil bunun yanında İslam iktisadının finans dışındaki alanlarıyla ilgili de projeler, uygulamalar geliştirmektir. Bu bağlamda İKSAR toplumun bilinçlendirilmesi ve İslam iktisadının yaşanmasına, içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ