İslam İktisadı Uygulama Ödülü

İslam İktisadı Uygulama Ödülü, özellikle İslami finans alanında sektöre yönelik katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin uygulamasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş ve ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapmanın öncüleri olan kurumlara verilmektedir.


İslam İktisadı Uygulama Ödülü, İslam iktisadının herkes için refah ve yoksulluğu bitirme gayelerini uygulamaya yönelik faaliyetlerinden ötürü "Akhuwat Islamic Microfinance" kuruluşuna verildi. Ödül, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan tarafından Akhuwat Islamic Microfinance'ın kurucusu ve başkanı Muhammed Emced Sakib’e takdim edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ