İSLAM İKTİSADI TEZ ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Tez Ödülü, 2020 yılında İslam İktisadı Ödülleri'ne eklenen yeni bir ödül başlığı olmuştu. İslam İktisadı Tez Ödülleri ile bu alanda lisansüstü çalışmalarını sürdüren ve yürütmüş oldukları tez çalışmalarıyla alanın teorik boyutuna olduğu kadar pratiğine de katkıda bulunan genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.


2020 yılında İslam İktisadı Tez Ödülü'nün ilk sahibi Ömer Faruk Tekdoğan olmuştur. 2021 yılında Cem Korkut'a verilen ödül, 2022 yılında "Yoksulluğun Giderilmesinde Karz-ı Hasen Müessesesi: Tekarüz ve Karz-ı Hasene Dayalı Mikrofinans Modeli Önerisi" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Dr. Mustafa Sancar'a verildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ