İSLAM İKTİSADI TEZ ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Tez Ödülü, 2020 yılında İslam İktisadı Ödülleri'ne eklenen yeni bir ödül başlığı oldu. İslam İktisadı Tez Ödülleri ile bu alanda lisansüstü çalışmalarını sürdüren ve yürütmüş oldukları tez çalışmalarıyla alanın teorik boyutuna olduğu kadar pratiğine de katkıda bulunan genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.


2020 yılında İslam İktisadı Tez Ödülü'nün ilk sahibi Ömer Faruk Tekdoğan olmuştur. 2021 yılında İslam İktisadı Tez Ödülü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu “İslâm Ekonomisinde Sermaye Oluşumu, Birikimi ve Yapısı: Fon Biriktirmede Türkiye İçin Model ve Politika Önerileri” adlı doktora çalışması ile Cem Korkut’a verildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ