İSLAM İKTİSADI TEZ ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Tez Ödülü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu “İslâm Ekonomisinde Sermaye Oluşumu, Birikimi ve Yapısı: Fon Biriktirmede Türkiye İçin Model ve Politika Önerileri” adlı doktora çalışması ile Cem Korkut’a verildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ