İSLAM İKTİSADI TEZ ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Tez Ödülü 2020 senesinde İslam İktisadı Ödüllerine eklenen yeni bir ödül başlığı oldu. İslam İktisadı Tez Ödülleri ile bu alanda lisansüstü çalışmalarını sürdüren ve yürütmüş oldukları tez çalışmalarıyla alanının teorik boyutuna olduğu kadar pratiğine de katkıda bulunan genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda tez alanında ilk ödül İslam İktisadı Ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu doktora çalışması ile Ömer Faruk Tekdoğan’a verilmiştir. Tekdoğan “İslam iktisadı açısından kısmî rezerv bankacılığının ekonomik istikrarsızlıktaki rolü ve tam rezerv bankacılığının çözüm potansiyeli” başlıklı tezi ile kısmi rezerv bankacılığının keşfedilmesiyle ekonomilerde ortaya çıkardığı ileri sürülen sorunları irdelemiş, tam rezerv bankacılığının uygulanabilirliği ve çözüm için ne kadar yeterli olduğunu incelenmiş ve İslam iktisadı açısından her iki sistemin de uygunluk ve sakıncalarını tartışmıştır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ