İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleşti

04 May 2019

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)'nde İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak planlanan İslam İktisadı Temel Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim programı araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

İLKE Derneği'nde iki gün süren eğitim programında Zeyneb Hafsa Orhan "İslam İktisadının Doğuşu ve Gelişimi", Ozan Maraşlı "İslam İktisadının Metodolojisi", Taha Eğri "Güncel İktisadi Sorunlar Karşısında İslam İktisadı", Hamdi Çilingir "İslam İktisadının Temel İlkeleri", Yusuf Dinç "Katılım Bankacılığına Giriş", Hakan Sarıbaş "İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri" ve Hasan Hacak "İslam İktisadının Fıkhi Temelleri" başlıklı eğitimleri verdi. Programa farklı üniversitelerden çok sayıda yerli ve uluslararası öğrenci katıldı.

 

Programa katılan öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'dan bu tarz etkinliklerin arttırılarak devam etmesini istedi Derslerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi. Program, İKAM Uzmanı Osman Paldır'ın eğitimcilere hediye takdimiyle sona erdi.

 

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için İKAM tarafından düzenleniyor. Program sonrasında İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri ile ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığının genel hatlarıyla inşa edilmiş olması planlanıyor. Ayrıca alanda çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanıyor.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ