İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleşti

12 December 2020

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için İKAM tarafından düzenleniyor. 

Program sonrasında İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri genel hatlarıyla inşa edilmiş olması amaçlanmıştır.  Bu hususta İKAM, 12 Aralık 2020 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi ve Kadim Akademi iş birliği ile 1 gün süren İslam İktisadı Temel Eğitim Programını gerçekleştirdi.

Eğitim programı araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Program açılış konuşmasını İKAM Direktörü Dr. Taha Eğri ve Kadim Akademi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kayaoğlu gerçekleştirdi. Programda Hakan Sarıbaş "İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri", Hamdi Çilingir "İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri", Necmettin Kızılkaya "İslam İktisadının Metodolojisi",  Hafsa Orhan "Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişimi" ve Fazıl Emek "Katılım Bankacılığı Uygulamaları" başlıklı eğitimleri verdi. Programa  çok sayıda öğrenci, akademisyen ve programa ilgi duyan iş insanları katıldı.

Programa katılan öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'dan bu tarz etkinliklerin arttırılarak devam etmesini istedi. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ