İslam İktisadı Lisansüstü Programları Müfredatını Geliştirme Çalıştayı

23 February 2017

İKAM, İslam iktisadı alanının gelişimine katkı yapmak üzere uzmanların katıldığı çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalıştaylarda alanda uzman isimlerin bir araya gelerek İslam iktisadı alanının farklı meselelerini ele alması ve uygulanabilir çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda 4 Mart 2017 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa bir biçimde "İslam Ekonomisi ve Finans Lisansüstü Programları Müfredatını Geliştirme Çalıştayı" düzenlenecektir. Bu çalıştayda Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan Sarıbaş dünyada İslam iktisadı ve finansı lisansüstü müfredatlarını ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan ise Türkiye’de İslam iktisadı ve finansı lisansüstü müfredatlarını inceleyen bir teknik rapor sunacaktır. Katılımcıların bu raporlar ekseninde değerlendirme ve önerileri ile devam edecek programa Türkiye’de İslam İktisadı alanında eğitimler veren ve vermeyi planlayan üniversitelerden ilgili öğretim üyelerinin ve İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan çeşitli kurumlardan temsilcileri katılacak. Çalıştayın Türkiye’deki lisansüstü eğitim müfredatının iyileştirilmesi için bir başlangıç olmasını hedefleniyor.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ