İSLAM İKTİSADI KATKI ÖDÜLÜ

İslam İktisadı Katkı Ödülü, bu alanın bir disiplin olarak inşa edilme sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü 2018 yılında Hayrettin Karaman'a verilirken, 2019 yılında ödülün sahibi Ahmet Tabakoğlu olmuştur. 2020 yılında ödül Umer Chapra'ya verilmiş, 2021 yılında ise ödülün sahibi Abdullah Azim Islahi olmuştur.


2022 yılında İslam İktisadı Katkı Ödülü'ne  Khursid Ahmad layık görüldü. Ödül, sağlık problemleri nedeniyle aramızda bulunamayan Khursid Ahmad adına Ahsan Shafiq’e teslim edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ