İSLAM İKTİSADI KATKI ÖDÜLÜ

İslam İktisadına Katkı Ödülü, bu alanın bir disiplin olarak inşa edilmesi sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü 2018 yılında  Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a verilirken, 2019 yılında ödülün sahibi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu olmuştur. 2020 yılında ise ödül, Umer Chapra'ya verilmiştir.


2021 yılında  İslam İktisadına Katkı Ödülü bu alanın sınırlarını araştırmak, öğretmek ve genişletmek için çalışmalar yaparak iktisat tarihi bilincin güçlü bir şekilde oluşmasında verdikleri katkılardan ötürü ödül Abdul Azim Islahi’ye verildi. Islahi, genel anlamda İslam iktisat düşüncesi ve özel anlamda da Müslüman düşünürlerin iktisada katkısını sistematik bir şekilde incelemeye ve iktisat tarihinde görmezden gelinen “kayıp halka” olarak isimlendirilen dönemdeki Müslüman düşünürlerin iktisada katkılarını kapsamlı bir şekilde ortaya koydu. Pandemi koşulları sebebiyle fiili olarak programa katılamayan Islahi’yi temsilen ödülü Abdulkader Chachi aldı.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ