İslam İktisadı İhtisas Eğitim Programı Gerçekleştirildi!

10 March 2023

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)'nde İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için yoğunlaştırılmış bir eğitim olarak planlanan İslam İktisadı İhtisas Eğitim Programı düzenlendi. Dersler, katılımcıların alana yönelik ilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, böylece daha nitelikli bir insan kaynağının oluşturulmasının ilk halkasının hayata geçirilmesi hedefiyle planlanladı.

İLKE Derneği'nde dört hafta süren eğitim programında Dr. Mustafa Afşin SANCAR İslam Kalkınma EkonomisiMelih TURAN İslami FintekÖğr. Gör. Yücel KAMAR Teori, Kavram ve Metodoloji başlıklı eğitimleri verdiPrograma farklı üniversitelerden çok sayıda yerli ve uluslararası öğrenci katıldı. 

Programa katılan öğrenciler, eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'dan bu tarz etkinliklerin arttırılarak devam etmesini istedi.DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ