İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleştirildi

09 April 2018

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’nin Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile birlikte İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama Merkezi (İSİFAM)’nin ev sahipliğinde düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi tamamlandı. Üç gün boyunca önemli tartışmaların yapıldığı sekiz oturum ve bir panel gerçekleşti.

10 ülkeden 100’e yakın akademisyenin katıldığı ve 15 tebliğin sunulup tartışıldığı alanındaki etkili organizasyonlardan biri olan “İslam İktisadı Atölyesi”nin altıncısı “İslam İktisadında Metodoloji” başlığı altında gerçekleşti. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunuldu.

Atölye ilk gün bir açılış paneliyle başladı. İstanbul Ünivrsitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi” konulu paneli İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya yönetirken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Arif Ersoy, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE)’den Asad Zaman, University of Malaya’dan Masudul Alam Choudhury, Hamad Bin Khalifa University’den Monzer Kahf ve Albaraka Türk Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İSLAM İKTİSADINDA METODOLOJİ

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleşen atölye oturumlarının ilkinde, İslam İktisadında usul tartışmaları ve Kur’an ile sünnetten referans alan bir iktisat disiplininin neleri içermesi gerektiği tartışıldı. İkinci oturumda ise fıkhi açıdan İslam iktisadı konuşuldu.

Atölyenin üçüncü oturumunda İslam iktisadı metodolojisinin kaynağı olarak tarih ve İslam iktisadı çalışmalarındaki hafıza kaybı üzerinde duruldu. Dördüncü oturum ise metodolojinin cari iktisattaki yeri ve rasyonalist düşüncenin İslam iktisadına etkisi ile ilgili görüşler ele alındı.

Atölyenin ikinci gününde gerçekleşen beşinci oturumda ise İslam iktisadının sosyal bilime entegrayonu tartışıldı. Altıncı oturumda İslam iktisadının açmazları ve Türkiye’de İslam iktisadın çalışmalarındaki metodoloji üzerinde durulurken yedinci oturumda Yeni nesil İslam iktisadı ve İslam iktisadının amacı olarak sünnetullahla ilgili tebliğler sunuldu. Son oturum ise oryantalizm ve İslam iktisadının ilişkisine dair bir tebliğ sunuldu.

Üç gün süren, bir panel ve sekiz oturumun gerçekleştiği 6. İslam İktisadı Atölyesi’nde akademisyenler İslam iktisadının bir sosyal bilim olduğu ve İslam’ın temel metinlerinden beslenerek insanların refahını sağlama amacı güttüğü konusunda birleşerek özgün bir ekonomik sistem olduğunu ifade ettiler.

Atölyede tebliğ sunan bilim adamları İslam iktisadının metodolojisi ilgili çalışmaların arttırılarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Oturumlarda İslam iktisadının sadece Müslümanlara değil tüm insanlara hitap ettiği kaydedildi.

6. İslam İktisadı Atölyesi’nde sunulan tebliğler önceki beş atölyede olduğu gibi İktisat Yayınları tarafından kitap haline getirilecek.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ