İslam İktisadı Açıklamalı Bibliyografya Projesi

İslâm iktisadı alanında ortaya konan eserlerinin açıklamalı bibliyografyasının yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Türkçe, İngilizce ve Arapça literatür taranarak künyeleri ve özet muhtevası kataloglanacaktır. İlgili katalog web tabanlı ve arama yapılmaya uygun bir şekilde tasarlanarak araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Bu proje ile diğer faaliyetlerde de olduğu gibi araştırmacıların mevcut çalışmaları en kısa zamanda bütüncül olarak görebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle yeni çalışmalar için ufuk açıcı bir zemin oluşturulması hedeflenmektedir.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

 
Ahsan Shafiq

Araştırmacı

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ