İSLAM EKONOMİSİ: FIKIH, TARİH VE DÖNÜŞÜMLER

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Eğitmen

19 October 2017

19:00

İLKE Derneği

23 November 2017

19:00

İLKE Derneği

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferası’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının analizini şu temel unsurlar açısından incelemektir; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Söz konusu amaca ulaşmak için öncelikle temel bir mantık bilgisi verilmeye çalışılacaktır. Ardından da aşağıda bahsedilecek olan konuların her biri, gerekli görülen okumalar aracılığıyla incelenecektir. Bu noktada konular yalnızca hoca aktarımlı bir şekilde anlatılmakla kalmayacak, karşılıklı tartışma ve kişisel incelemelerden de ciddi bir beslenim olacaktır. Dersin amacı kapsamında değinilmesi planlanan konular şunlardır; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümün iyice analiz edilip söz konusu analiz bağlamında modern İslam ekonomisinin oluşumunu ve bugünkü geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konması. Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durumla muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.


1.Hafta

Giriş ve Mantık:

1. Mantık, TDV İslam Ansiklopedisi Maddeleri

2. The Rhetoric of Economics Author(s): Donald N. McCloskey

Source: Journal of Economic Literature, Vol. 21, No. 2 (Jun., 1983), pp. 481-517


2.Hafta

Fıkıh/ İslami İlimler

1. Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz, Soner DUMAN, IJISEF, 2015.

2. Sharia Risk How Islamic Finance Has Transformed Islamic Contract Law by Kilian Bälz, ILSP, 2008


3.Hafta

Tarih

1.Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons, Asian and African Area Studies, 11 (2): 114-136, 2012.


4.Hafta

Modern dönüşüm

2. Rasyonalite, Feridun Yılmaz, Paradigma Yay., 2009.


5. Hafta

Metodoloji


6. Hafta

Türkiye’de İslam iktisadı.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ