"İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi" Yoğun Dersi Gerçekleşti

15 September 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin (İKAM) düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin altıncı “İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi” ismiyle Dr. Hamdi Çilingir tarafından gerçekleştirildi.
15 Eylül 2018 tarihinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen İKAM’ın yoğunlaştırılmış derslerinin altıncısı olan “İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi" dersi Hamdi Çilingir’in anlatımı ve çeşitli üniversitelerden yerli/yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bir gün süren derste İslam Dünyasında vakfın doğuşu ve gelişimi, Osmanlı vakıf sistemi, Osmanlı para vakıfları konuları üzerinde duruldu. Dersin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi ve İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar tarafından Hamdi Çilingir'e plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ