İran'da İslami Bankacılık ve Finansın Geçmişine Bir Bakış

26 June 2020

Bu çalışmada, mevcut kaynakları inceleyerek İran’da İslami bankacılığın evrimini ve işleyişini izlemeye çalıştık. Bu amaçla, 1983’te Faizsiz Bankacılık Anlaşması’nın kabulünden sonra İran’da bankacılık sektörünün İslamileştirilmesinin farklı dönemleri incelenmiştir. Ayrıca bu anlaşma ve onun gerekliliklerini tüm bankacılık sisteminde tam olarak uygulamak için son kırk yılda atılan adımlar değerlendirilmiştir. Rapora erişim için tıklayınız.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ