İLEM İşbirliğiyle Yürütülen İKAM İktisat Dersleri Başladı

19 October 2017

İKAM, bu dönem 8 hafta sürecek olan İhtisas Dersleri'nde ''İslam İktisadı: Fıkıh, Tarih ve Dönüşümler'' dersiyle Zeynep Hafsa Orhan'ı ağırlıyor.

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferası’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının analizini şu temel unsurlar açısından incelemektir; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Söz konusu amaca ulaşmak için öncelikle temel bir mantık bilgisi verilmeye çalışılacaktır. Ardından da aşağıda bahsedilecek olan konuların her biri, gerekli görülen okumalar aracılığıyla incelenecektir. Bu noktada konular yalnızca hoca aktarımlı bir şekilde anlatılmakla kalmayacak, karşılıklı tartışma ve kişisel incelemelerden de ciddi bir beslenim olacaktır. Dersin amacı kapsamında değinilmesi planlanan konular şunlardır; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümün iyice analiz edilip söz konusu analiz bağlamında modern İslam ekonomisinin oluşumunu ve bugünkü geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konması. Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durumla muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ