İktisat İzleme Raporu 2022: Türkiye Ekonomisinin Görünümü Yayımlandı

22 March 2023
2022 yılı, salgının ekonomik etkilerinin ortadan kalktığı fakat salgın döneminde uygulanan para ve maliye politikalarının etkilerinin devam ettiği bir yıl olmuştur. 2022 yılının ekonomik beklentiler açısından istikrarın sağlanacağı bir yıl olacağı öngörülürken Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı bu öngörüleri tersine çevirmiştir. Söz konusu yıl, büyüme açsından pozitif bir yıl olmasına karşın tüm dünyada özellikle de Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik olarak zor bir yıl olmuştur. 

Elinizdeki rapor, 2022 yılı Türkiye ekonomisinin makro ölçekli analizini çeşitli perspektiflerden ortaya koymaktadır. Raporda 2022 yılı Türkiye ekonomisi; ulusal hesaplar, büyüme, ödemeler bilançosu, merkez bankası, para politikası, maliye politikası, enflasyon tarım, sanayi, hizmetler, enerji, inşaat sektörü, istihdam, işsizlik, girişimcilik, gelir dağılımı ve İslam iktisadı gibi birçok alanda uzman isimlerce analiz edilmiştir. Rapor aynı zamanda bu göstergelerin seçilmiş ülke ve bölgelerle uluslararası ölçekte karşılaştırılmalı analizini de içermektedir. Rapor okurlarına, uzman görüşlerinin ve incelemelerinin yer aldığı geniş bir 2022 genel görünümü sunmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ