İKAM'dan Yeni Çalışma Tebliği

17 April 2021

İKAM çalışma tebliği serisine bir yenisini daha ekledi.  Yeni çalışma tebliğinin konusu " Toplumun Faizli Krediye Dair Değişen Algısı Hakkında Bir Mülakat Çalışması". Mustafa Ceylan'ın kaleme aldığı çalışma tebliğinin özeti aşağıdadır.

Faiz, en bilinen tabiri ile kiralanan paranın kira bedeli anlamındadır. İslam iktisadı, Bakara Suresi’nin 275. ayeti kerimesinde de bildirildiği üzere ticaretin helal, faizin (ribâ) haram kılınması düsturu ile hareket etmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen faizin haramlığı düsturu da temel alınarak, günümüz kapitalist sisteminde kilit rol oynayan faizin, bireylerin bakış açılarında nasıl bir yer edindiğini araştırmak için yapılmıştır. İslam iktisadının ilkelerini yerine getirmeye çalışılarak oluşturulan kurumların, toplum tarafından nasıl değerlendirildiği de öğrenilmiş olunacaktır. Çalışma boyunca nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada veri toplamak için mülakat yöntemi tercih edilmiştir. Mülakata katılan kişi sayısı 23 kişi olarak belirlenmiştir. Temel bulgulara göre, mülakatlara katılan bireylerin çoğu çevreden borç istemeden bankalara gitmektedir. Toplumsal ilişkilerin, maddi konularda yeterince kapsayıcı olmadığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte bireyler kendi yuvalarını kurmak için yuvadan ayrıldıkları zaman kendi ailelerine karşı “el(yabancı)” statüsüne geçmektedirler. Araştırmamız için görüştüğümüz bireylerden, ihtiyacı olan maddi miktarı bulmanın yollarından biri olan alternatif kurumları bilen birey sayısının az olduğu tespit edilmiştir. Tekrar faizli kredi çekmeyi düşünen bireylerin bu kararlarındaki en önemli etken “hayallerini ertelememek üzerine kurulu bir dünya görüşüne” sahip olmalarıdır.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ