İKAM'dan Beş Yeni Kitap Daha!

10 October 2017

Bu yıl İKAM- İktisat Yayınları İslam İktisatı, tarihsel süreci ve teorik temelleri üzerine İngilizce literatürün önde gelen bir çok kitabını yayına hazılıyarak Türkçe'ye kazandırıyor. Bunlardan beşi kısa bir sürece önce çıktı;

I. İslam İktısadı'nın Fıkhi İlkeleri (The Economic Relevance Of The Shariah Maxims) ayrıntılı bilgi için

II. İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16. Yüzyıl) - Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th ah/16th century - ayrıntılı bilgi için

III. Müslümanların İktisadi Düşünce Ve Analize Katkıları (Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought And Analysis) - ayrıntılı bilgi için

IV. Adalet: İslami Ve Batılı Perspektifler (Justice: Islamic And Western Perspectives) - ayrıntılı bilgi için

V. İslami Finansı Anlamak (Understanding Islamic Finance) - ayrıntılı bilgi için

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ