İKAM VE IPS PAKİSTAN ARASINDA MUTABAKAT ANLAŞMASI İMZALANDI

01 November 2017

IKAM, bu yıl uluslararasılaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydetti. İslami İktisat Araştırmaları Merkezi; uluslararası işbirliği, ortak projeler ve kolektif araştırmalar yapmak için farklı ülkeleri ziyaret etti. Bunun sonucunda, Türkiye dışında, benzer fikirli kuruluşlar ve akademik kurumlarla mutabakat anlaşması imzaladı.
İKAM'ın dış ilişkiler temsilcisi Ahsan Şafik, uluslararasılaşma amacımızı gerçekleştirmek maksadıyla, 25 Ekim 2017'de Pakistan, İslamabad'da bulunan ve Prof. Dr. Khursheed Ahmad'in desteğiyle İslami İktisat üzerine araştırmalar yapan Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS)'yi ziyaret etti.
Bu kısa ziyarete, İKAM'dan Ahsan Şafik, IPS Başkanı Dr. Khalid Rehman, yine IPS'den Naufil Shahrukh ve İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Dekan III'den Dr. Atiquzzafar katıldı. Toplantıda Ahsan Şafik, İKAM'ın ortaya çıkışı, amaçları, hedefleri ve etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra IKAM Başkanı Lütfi Sunar adına, Ahsan Şahik Dr. Khalid Rehman'ye hediye takdim etti . Toplantının sonunda ise, iki düşünce kuruluşu arasındaki gelecekteki işbirliği için bir MoU taslağı üzerinde mutabakata varıldı ve İslam Üniversitesi İslamabad ile benzer bir işbirliği gerçekleştirme olanağı da tartışıldı.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ