İKAM Ülke Raporlarının Dokuzuncusu Yayımlandı

22 June 2021

Bankalar dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de finansal sektörün temel öğesi konumundadır. Fakat bankaların tek başına bir ekonomideki bütün finansal ihtiyaçları giderebileceğini söylemek çok iddialı olacaktır. Bu sebeple bankaların yanı sıra pek çok finansal kurumun da varlığı söz konusudur; sigorta kurumları, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, vb. Bu raporda Türkiye’deki banka dışı finansal kurumlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda şu kurumlara yer verilmektedir; tasarru- fa dayalı finansal kurumlar, kooperatifler, mikrofinans kurumları, yardım sandıkları ve kitle fonlaması ile girişim sermayesi. Söz konusu kurumları seçerken yaygınlıklarından ziyade İslami sosyal finans kavramı içerisinde değerlendirilebilir olmaları öncelenmiştir. Nitekim buna bağlı olarak her bir kurum hakkında tanım, tarih ve mevcut durumun ardından İslam iktisadı açısından değerlendirme başlığı altında ayrı bir inceleme yapılmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ