İKAM Ülke Raporlarının Beşincisi Çıktı

17 December 2019

İKAM ülke raporlarının beşincisi olan "Bangladeş'te İslami Bankacılık ve Finans Alanına Genel Bir Bakış" raporu çıktı. Raporu M. Kabir Hassan, Md. Kabir Ahmed ve Iftekhar Ahmed Robin kaleme aldı. Rapor Bangleşte İslami bankacılığın ve finansın süreç içerisindeki gelişimi, pazar payı ve gelecek potansiyeli bağlamında makro bir görüntüyü ilgilisine sunarken, özelde ise İslami bankacılık ürünlerinin Bangladeş pazarındaki mevcut durumunu analiz etmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ