İKAM Sistem Dinamikleri Yoğun Dersi Gerçekleşti

09 July 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin (İKAM) düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin beşincisi "Sistem Dinamikleri" ismiyle İKAM Araştırmacısı Fatih Furkan Akosman tarafından gerçekleştirildi.
Daha ziyade Endüstri Mühendisleri tarafından kullanılan ve bir süredir iktisat literatüründe de uygulama alanı bulan Sistem Dinamikleri yönteminin temel esasları ve özellikleri uygulamalı olarak gösterildi. Sistem dinamikleri yöntemi, akış şemaları ve diferansiyel fonksiyonlar kullanılarak karmaşık sistemlerin zaman içerisindeki doğrusal olmayan davranışlarını modellemek için kullanılan bir yöntemdir. Nüfus, ekoloji, endüstri mühendisliği ve iktisat gibi çalışma alanlarında kullanılan bu yöntem, özellikle 2008 finansal krizinden sonra iktisadi uygulamaları ile geliştirilerek ekonomik modelleme teknikleri arasında yerini almaya başlamıştır. CGE ve DSGE gibi yaygın olarak kullanılan iktisadi modelleme tekniklerinin “mikroiktisat temelli makroiktisat” yaklaşımlarının aksine doğrudan makroiktisadi değişkenler üzerinden modelleme yapılmasına imkan veren Sistem Dinamikleri yöntemi İslam iktisadı için de bu yönüyle ciddi fırsatlar sunmaktadır, zira mevcut mikro temelli yaklaşımlar ile oluşturulan modeller büyük ölçüde neo-klasik iktisadın varsayımlarına bağlı olmak zorunda kalırken, Sistem dinamikleri yöntemi makroiktisat temelli yaklaşımı ile alternatif tasavvurların modellenmesine daha iyi bir şekilde imkan tanıyor.
6-7 Temmuz 2018 tarihlerinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen İKAM’ın yoğunlaştırılmış derslerinin beşincisi olan "Sistem Dinamikleri" dersi Fatih Furkan Akosman'ın anlatımı ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ