İKAM Raporlarının İlki Yayımlandı

15 June 2017

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) İslam iktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla yayımladığı raporların ilki yayımlandı. Zeyneb Hafsa Orhan tarafından kaleme alınan rapor Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Programları Müfredatı’nı ele alıyor ve bu konuda değerlendirme ve öneriler geliştiriyor.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından 2016 yılında kurulan İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) İslam iktisadı alanında yapılan araştırma¬ların neticelerinin kamuoyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla Araştırma Raporları yayımlamaktadır. Bu raporların ilki Zeyneb Hafsa Orhan tarafından Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Programları Müfredatı konusunda hazırlandı.

>> Raporu Oku

Bu raporun temel amacı, yurt dışı örnekleri çok daha önce ortaya çıkmış olan İslam ekonomisi ve finansı eğitimine dair Türkiye’deki mevcut lisansüstü programların müfredatının incelenmesi, karşılaştırılması ve eksiklerin ortaya konup çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Bu amacı gerçekleştirirken Türkiye’de lisansüstü eğitimler veren üç üniversiteden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi) konuya dair elde edilen belge ve bilgiler temel alınmıştır. Raporda eldeki veriler ışığında tablo ve grafik yoluyla kantitatif bir yöntem takip edilip tanımlayıcı sonuçlar ortaya konmuştur. Ardından, bu tanımlayıcı sonuçlar yardımıyla karşılaştırma ve eleştirel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Raporda Türkiye’de İslam iktisadı ve finansı lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi için kayda değer bir yol haritası sunulmaktadır

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ