İKAM Raporlarının İkincisi Yayımlandı

22 June 2017

İslam İktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerini komu oyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla yayımladığı raporların ikincisi yayımlandı. Hakan Sarıbaş tarafından kaleme alınan rapor Dünya'da İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Programları Müfredatı'nı ele alıyor ve bu konuda değerlendirme ve öneriler geliştiriyor

İslam İktisadını teorik ve uygulamalı olarak ele alan eğitim, araştırma, yayın ve etkinlikler gerçekleştiren İKAM, bu faaliyetlerinin çıktılarıyla araştırmacıları, iş dünyasını ve politika yapıcıları bilgi birikimi açısından beslemeyi hedeflemektedir. Böylece İslam İktisadı alanının toplumda ve kamuda tanınması ve kabul edilmesi için çeşitli düzeylerde çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Bu bağlamda, İKAM İslam İktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerinin kamuoyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla Araştırma Raporları yayımlamaktadır. Bu raporların ikincisi Hakan Sarıbaş tarafından Dünya'da İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Programları Müfredatı konusunda hazırlandı.

Bu raporun temel amacı, İslam ekonomisi ve finansı eğitimine dair Dünya'daki lisansüstü programların müfredatının incelenmesi, karşılaştırılması ve eksiklerin ortaya konup çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Raporda eldeki veriler ışığında tablo ve grafik yoluyla nicel bir yöntem takip edilip tanımlayıcı sonuçlar ortaya konmuştur. Ardından, bu tanımlayıcı sonuçlar yardımıyla karşılaştırma ve eleştirel analiz yöntemleri kullanılmıştır.Üniversitelerin uyguladıkları müfredatlar kendi web sitelerinde açıklandığından, araştırmada bu açıklamalardan yararlanılmıştır. Elde edilen bilgiler derlendiğinde üç ana eğilimin bulunduğu görülmüştür. Tam kapsayıcı müfredat, ana akım içerisinde müfredat, araştırma ve ders tabanlı müfredatlar. Raporda Dünya'da İslam iktisadı ve finansı lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi için kayda değer bir yol haritası sunulmaktadır.

Raporu okumak için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ