İKAM Raporlarının Dördüncüsü Yayımlandı

01 December 2017

İslam İktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla yayımladığı raporların dördüncüsünü yayımlandı. Abdurrahman Jemal Yesuf tarafından kaleme alınan rapor Sudan'da İslam İktisadı ve Finansının Güncel Durumunu ele alıyor.

İslam İktisadını teorik ve uygulamalı olarak ele alan eğitim, araştırma, yayın ve etkinlikler gerçekleştiren İKAM, bu faaliyetlerinin çıktılarıyla araştırmacıları, iş dünyasını ve politika yapıcıları bilgi birikimi açısından beslemeyi hedeflemektedir. Böylece İslam İktisadı alanının toplumda ve kamuda tanınması ve kabul edilmesi için çeşitli düzeylerde çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Bu rapor, Sudan'da İslamî ekonomi ve finansın gelişimini incelemektedir. Rapor, analizini İslamî ekonomi ve finansın ortaya çıktığı bağlam dâhilinde sunmakta, bölgesel ve küresel finans piyasalarında İslam finansının, eğitim, uygulamalar, ve kurumlar bakımından bir kurum olarak nasıl bir gelişim gösterdiğini açıklamaktadır. Bu çalışma, Sudan Merkez Bankası (CBoS) ile Sigorta Denetleme Kurumu’nun (ISA) altında toplanan bankaları, tekâfül şirketleri ve mikrofinans kuruluşları gibi aktörleri içermektedir, bu nedenle raporda İslami bank- acılık, tekâfül ve borsa ile ilgili bilgilere yer verilirken, ek olarak İslamî mikrofinans kurumlarının sosyo ekonomik gelişmelerdeki rolü ve mevcut durumları vurgulanmaktadır.

Raporu okumak için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ