İKAM Raporlarının Beşincisi Yayımlandı

29 December 2017

Kuruluşundan bu yana, bir yıl gibi kısa bir süre içersinde toplamda 5 araştırma raporu olmak üzere İKAM'ın düzenli olarak yayımladığı, ülke raporları serisinden Endonezya Rapor'u da yayınlandı.

Doktor Hafas Furqan bu raporda, Endonezya’daki İslamî iktisat uygulamalarını incelemiştir ki bu uygulamalar aslında çok yeni bir fenomen değildir. Özellikle Endonezya’nın bazı bölgelerinde bu uygulamaların tarihi Saltanat Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Uygulanabilir İslam iktisadı sistemleri, sömürgecilik dönemlerinde yok olmuş durumdaydı. Fakat 1945 yılında kazanılan bağımsızlık ve İslam dünyasında modern ekonomiyi İslamî ilkelerle yeniden yapılandırma konusunda ortaya çıkan küresel bilinç, 1970 ve 1980’li yıllarda Endonezya’daki Müslüman âlemini, ekonomik ve finansal kurum ve kuruluşları, İslamî öğretileri esas alarak yeniden yapılandırmak konusunda etkiledi. Endonezya’daki İslam iktisadı diğer Müslüman ülkelere kıyasla geç şekillenmiş olarak nitelendirilse de bu söylemlere rağmen konu hakkındaki tartışmalar ve gayretler epey dinamik ve ilginçtir.

Endonezyalı yetkililer 1980 ve 1990 yıllarında İslam iktisadı ve finansının ilk ortaya çıkışı süresince oldukça pasif olsa da sonradan daha aktif bir rol alıp bir yol haritası kurarak strateji ve politika işbirlikleri konusunda yasal ve düzenleyici çerçevede adımlar atarak İslam iktisadı endüstrisinin potansiyellerinden faydalanıp endüstriyi geliştirmeyi amaçlamışlardır. İslam iktisadı ve finansı konusunda zekât ve vakfı da içine alan belirli yasa ve yönet- melikler, endüstriyi uygun bir istikamete yöneltmek amacıyla ana hatlarıyla belirlenmiştir. İslamî iktisatta eğitim, araştırma ve yayımcılığın gelişimi hususunda da bazı gelişmeler görülmüştür.

Bu rapor, İslam iktisadının bankacılık ve finans, zekât, vakıf, eğitim, araştırma, yayımcılık gibi farklı boyutlardaki uygulamalarının gelişimini incelemektedir. Konu, Endonezya’da gelişmekte olan İslam iktisadının tarihi, anlatıları, akımları, kurumları, araştırmaları ve politikaları gibi farklı açılardan ele alınmaktadır.

Raporu okumak için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ