İKAM İSEFAM ile Yayın İşbirliği Anlaşması İmzaladı

28 June 2019

İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ve hazırladığı nitelikli ve özgün çalışmalarla yayın hayatına devam eden Nobel Akademik Yayıncılık ile birlikte alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda İktisat Yayınları bugüne kadar 7 yayın dizi altında 36 kitap yayımlayarak Türkiye’de artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamış, lisans ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek olan çeviri ve telif eserleri Türkçeye kazandırmıştır. Yeni döneme girerken hedeflerini daha da büyüten İKAM Sakarya Üniversitesi İSEFAM ile bir yayın işbirliği anlaşması imzalamıştır. İSEFAM’ın öncelikli amacı; İslam ekonomisi ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak, İslam ekonomisi ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmektir. Bu doğrultuda bundan sonraki süreçte İSEFAM tarafından çıkarılan kitaplar, proje çıktıları ve lisansüstü tezler İktisat Yayınları tarafından yayımlanacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ