İKAM İktisadi ve Ticari Yaşam Uygulamaları İstişare Toplantısı Gerçekleşti

14 July 2018

İKAM İktisadi ve Ticari Yaşam Uygulamaları İstişare Toplantısı 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü 17:00’de İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya iş yaşamı içerisinden ve çeşitli sivil toplum kurumlarından ilgili kişiler katıldı. Toplantıda ekonomide faizsiz model uygulamaları, ticari hayatta erdemlilik, İslam iktisadının ticari hayatta
daha yaygın kullanılması gibi konular üzerinde konuşuldu. Katılımcılar İKAM'ın bu konular üzerinde durması, teori ve pratiği bir araya getirerek alanda faaliyetleri çeşitlendirmesi için temennilerde bulundular. Toplantı katılımcılara İktisat Yayınları'nın son çıkan "İnsan, Ekonomi ve Toplum kitabı
hediye edilerek sonlandırıldı.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ