İKAM Genç Araştırmacılar ile Bir Araya Geldi

14 September 2019

Çeşitli üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini sürdüren çok sayıda genç araştırmacı İKAM'da bir araya geldi. 14 Eylül 2019 Cumartesi İLKE Vakfı Teras Salonu’nda gerçekleşen toplantıda İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından genç araştırmacılara İKAM'ın amacı, projeleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verildi. 

Programın devam eden bölümünde araştırmacılara İKAM’dan beklentilerini paylaşma imkânı sunuldu. Bu minvalde araştırmacılar tarafından İKAM faaliyetlerinin nitelik olarak geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi bağlamında öneriler paylaşıldı. Günümüzde İslam iktisadı alanında akademik ve pratik anlamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretme noktasında önemli olan bu öneriler değerlendirmeye sunuldu. İslam iktisadı alanında çalışmalarını sürdüren genç araştırmacıların bir araya gelmesi, gündemin değerlendirilip, fikir alışverişinde bulunulması bağlamında önem taşıyan toplantı araştırmacıların değerlendirmeleriyle son buldu. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ