İKAM Genç Araştırmacılar Buluşması Gerçekleşti

14 June 2019

Farklı üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdüren genç araştırmacılar 14 Haziran 2019 Cuma günü İKAM'da bir araya geldi. İLKE Teras Salonu’nda İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın 2018 İKAM Faaliyet Raporu üzerinden gerçekleştirdiği sunum ile başlayan programın bu bölümünde genç araştırmacılara İKAM'ın amacı, projeleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verildi. Programın devam eden bölümünde araştırmacılara İKAM’dan beklentilerini paylaşma imkânı sunuldu. Bu minvalde araştırmacılar tarafından İKAM faaliyetlerinin nitelik olarak geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi bağlamında öneriler paylaşıldı. Günümüzde İslam iktisadı alanında akademik ve pratik anlamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretme noktasında önemli olan bu öneriler değerlendirmeye sunuldu. İslam iktisadı alanında çalışmalarını sürdüren genç araştırmacıların bir araya gelmesi, gündemin değerlendirilip, fikir alışverişinde bulunulması bağlamında önemli olan İKAM Genç Araştırmacılar toplantısı ikram servisi ile son buldu.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ