İKAM Dört Kitap Daha Yayınladı

30 December 2017

Bu yıl İKAM- İktisat Yayınları İslam İktisatı, tarihsel süreci ve teorik temelleri üzerine İngilizce literatürün önde gelen bir çok kitabını yayına hazılıyarak Türkçe'ye kazandırıyor. Bunlardan dördü kısa bir sürece önce çıktı;
I. İslam İktisadına Giriş ;
İslam iktisadının çerçevesini göstermeyi amaçlayan bu kitap, günümüz dünyasını şekillendiren neoklasik iktisadın ömrünü tamamladığını iddia etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

II. <em>İslam İktisat Düşüncesinin Değişimi (18.yy);
Eser, büyük İslam medeniyetinde çöküşün hızlandığı, İslam topraklarında Batılı kolonizasyonun başladığı dönemde İslam düşünürlerince bir çeşit uyanışın, öz arayışın ve yenilik çalışmalarının başladığını vurgulamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

III. Ribâyı Anlamak İslam İktisadında Faiz ;
Kitap, kişinin bankacılık ve finansa dair tüm bakış açılarının etrafında döndüğü ve birçok kişinin uzak durma konusunda önem gösterdiği bir kelime olan ribâ hakkında yaklaşık yirmi kişisel araştırmanın bir neticesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

IV. Finans Teorisini Yeniden Düşünmek ;
Bu kitap, gerek bilimsel bir çalışma alanı olarak finans teorisine, gerekse uygulama yönüyle küresel finansal sistemine yönelik özellikle krizlerden sonra daha da belirgin hale gelen tartışmaları, eleştirel görüşleri, yeni eğilimleri ve yeni paradigma arayışlarını ele almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ