İKAM Derslerinin İkincisi Toseef Azid İle Gerçekleştirildi

10 April 2017

İKAM'ın düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin ikincisi “Ahlaki Ekonomi, Ahlaki Sermaye ve Ahlaki Piyasa” ismiyle Toseef AZİD tarafından gerçekleştirildi.

5 Nisan Çarşamba günü İLKE Derneğinde gerçekleştirilen İKAM’ın yoğunlaştırılmış derslerinin ikincisi olan “Ahlaki Ekonomi, Sermaye ve Piyasa” dersi Toseef Azid’in anlatımı ve çeşitli ülkelerden Türkiye’de eğitim alan yerli/yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç oturumda gerçekleştirilen derste İslam ahlakı perspektifinden sırasıyla ekonomi, piyasa ve sermaye kavramları irdelendi. İktisadi büyüme kavramının maddi sermayenin de ötesinde ahlaki sermayenin gelişimini kapsadığını söyleyen Azid; maddi sermaye, maddi olmayan sermaye, beşeri sermaye ve ahlaki sermaye kavramlarını İslami bir perspektifle açıklayarak katılımcılara sundu. İngilizce olarak gerçekleştirilen derse Türkiye, Endonezya ve Somali’den öğrenciler katıldılar. Dersin sonunda Toseef Azid’e hediye ve tüm katılımcılara sertifika verilerek teşekkür edildi.

Qassim Üniversitesi’nde İktisat Profesörü olan Toseef Azid doktora derecesini Galler Üniversitesinden almıştır. Toseef Azid'in araştırmaları; teknolojik değişiklikler, kalkınma ekonomisi, çalışma ekonomisi, İslami İktisat ve Finans üzerinedir. Toplamda 60 çalışması olan Toseef Azid'in iki kitabı bulunmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ