İKAM Dersleri Necmettin Kızılkaya İle Başladı

23 January 2017


İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), ilk dersini Necmettin Kızılkaya ile gerçekleştirdi.

20-21 Ocak 2017'de İLKE Derneği'nde, yoğun katılımla yapılan ders, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya tarafından verildi.
Necmettin Kızılkaya, İKAM'ın faaliyetlerinden ve İKAM'ın düzenleyeceği derslerin amaçları hakkında katılımcıları bilgilendirerek derse başladı. Fıkıh disiplinine kısa bir giriş yapan Kızılkaya, borçların unsurları ve kaynakları gibi konulara değindikten sonra akit kavramının farklı tanımlarından bahsetti. Borçlar Hukuku ve Akit kavramları ile derse devam eden Kızılkaya, akitlerin şartları ve oluşumuna dair bilgiler verdi. İlk günkü dersin son bölümünde, "Akitlerde Ehliyet" kavramına giriş yapan Necmettin Kızılkaya, ehliyet türleri ve ehliyet şartları hakkında bilgiler sundu.

21 Ocak Cumartesi yapılan ikinci derste Kızılkaya, akitlerde "Rıza" kavramı ile derse başlayarak akitlerde rıza ve rızayı bozan etmenler üzerine yoğunlaştı. Ardından akitlerin mevzuu ve geçersizlik sebepleri, "Fesad ve Butlan" kavramları ile derse son verdi.

iKAM'ın ilk dersi, Necmettin Kızılkaya’ya İKAM Başkanı Lütfi Sunar'ın hediyesini takdimiyle ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Toplam sekiz saat gerçekleşen ders ile katılımcılara İslam iktisadı alanında farklı bir bakış açısı ve vizyon katmak amaçlanmıştır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ