İKAM Çalışma Tebliği Kapsamında Yazı Kabullerine Başladı

01 January 2021

İslam iktisadı alanında zengin bir akademik kaynak oluşturma amacıyla 2016 yılında kurulmuş olan İKAM, İslam ekonomisi ve finans alanında seçkin bir araştırma merkezi olarak başarılı bir şekilde ilerleyerek ahlaki bir zeminde İslam iktisadının teori, iş ve ticaret uygulamalarını teşvik etmiştir. Düzenli olarak eğitim, atölye, araştırma ve geliştirme faaliyetleri aracılığıyla nitelikli yayınlar yapan İKAM yeni bir seriye başladı.  İKAM, araştırmacılar için başta İslam iktisadı ve finansı alanı olmak üzere kalkınma, gelir dağılımı, yoksulluk, çevre, sosyal politikalar ve bu alanlarla ilişkili eleştirel yaklaşım ve politika önerileri içeren tamamlanmamış ve olgunlaşmamış çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve çalışmaları hakkında geri dönüşler alabilecekleri yeni bir çalışma tebliği serisi başlattı.

Çalışma Tebliği Nedir ?

Çalışma tebliği yayınlanma aşamasında olacak kadar olgunlaşmamış fakat çalışma hakkında genel bilgilerin yer aldığı bir ön bilimsel veya teknik makaledir. Çalışma tebliğleri herhangi bir dergide yayımlanmayan ve bir hakem değerlendirme süreci ile incelenmeyen araştırma makaleleri olarak da tanımlanır. Dolayısıyla çalışma tebliğleri araştırmacılara diğer araştırmacıların çalışmayla ilgili değerlendirmelerini öğrenme veya çalışmayı hakemli bir dergiye göndermeden önce bir geri bildirim alma imkânı sağlar.

Bu serinin bir parçası olmak veya tebliğ göndermek için tıklayınız.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ