İKAM Ankara'da İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleştirdi

02 December 2019

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için İKAM tarafından düzenleniyor. 

Program sonrasında İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri genel hatlarıyla inşa edilmiş olması amaçlanmıştır.  Bu hususta İKAM, 30 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da İslam Düşünce Enstitüsü iş birliği ile 2 gün süren İslam İktisadı Temel Eğitim Programını gerçekleştirdi.

Eğitim programı araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Program açılış konuşmasını İslam Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gerçekleştirdi. Programda Cem Korkut "İslam İktisadının Doğuşu ve Gelişimi", Fevzi Mutlu " İslam İktisadında Zekat Kurumu", Taha Eğri "Güncel İktisadi Sorunlar Karşısında İslam İktisadı", Hamdi Çilingir "İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri", Celal Türer "İktisat ve Ahlak", Hakan Sarıbaş "İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri" ve Batuhan Akartepe "İslam İktisadının Temel İlkeleri" başlıklı eğitimleri verdi. Programa  çok sayıda öğrenci, akademisyen ve programa ilgi duyan iş insanları katıldı.

Programa katılan öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'dan bu tarz etkinliklerin arttırılarak devam etmesini istedi. İki günlük eğitim eğitimlerin ardından katılımcılar eğitim sertifikalarını İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızdan teslim aldılar. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ