İKAM Adana'da İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleştirdi

16 November 2019

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için İKAM tarafından düzenleniyor. Program sonrasında İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri ile ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığının genel hatlarıyla inşa edilmiş olması planlanıyor. Ayrıca alanda çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanıyor. Bu hususta İKAM, 16- 17 Kasım 2019 tarihlerinde Adana'da Doğu Batı Bilim Sanat Derneği iş birliği ile 2 gün süren İslam İktisadı Temel Eğitim Programını gerçekleştirdi.

Eğitim programı araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programda Cem Korkut "İslam İktisadının Doğuşu ve Gelişimi", Ozan Maraşlı "İslam İktisadının Metodolojisi", Taha Eğri "Güncel İktisadi Sorunlar Karşısında İslam İktisadı", Haşim Akça "İslam İktisadının Temel İlkeleri", Hadin Öner "Katılım Bankacılığına Giriş", Hakan Sarıbaş "İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri" ve Batuhan Akartepe "İslam İktisadının Fıkhi Temelleri" başlıklı eğitimleri verdi. Çukurova üniversitesinden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve programa ilgi duyan iş insanları katıldı.


Programa katıln öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'dan bu tarz etkinliklerin arttırılarak devam etmesini istedi. Derslerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi. Program, Doğu Batı Bilim Sanat Derneği başkanı Mustafa Cevher'in katılımcılar katılım belgelerini dağıtmasıyla sona erdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ