İKAM 11. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

09 May 2023

İKAM 11. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ DÜZENLENİYOR!

Başvuru Süresi Uzatıldı!


İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 11. İslam İktisadı Atölyesi, 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadı ve Çevre” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.


Sanayi Devrimi ile başlayan, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ciddi bir şekilde gündemimize yerleşen endüstriyel üretim ve tüketim mekanizması ve bunun yanı sıra her ne pahasına olursa olsun iktisadi büyüme düşüncesi gün geçtikçe daha geniş coğrafyalara yayılmıştır. Özellikle Kuzey Yarımküre başta olmak üzere iktisadi büyüme ve küresel tüketim alışkanlığı doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasına neden olmuştur. Küresel tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların yanı sıra toplumsal, iktisadi ve siyasi dengelerin ve yapıların bozulmasına da yol açmıştır. Ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir kriz olarak tanımlayabileceğimiz bu kriz, ekolojik kıtlık, yoksulluk, gelir eşitsizliği, enerji, atık ve arazi sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve çok daha büyük bir kriz olarak doğal kaynak savaşlarının yaşanma riskini ciddi düzeyde arttırmaktadır.


Bu riskler neticesinde yeşil ekonomi çalışmalarının önemi ortaya çıkmıştır. Yeşil ekonomi, sorumlu tüm kişilere endüstriyel üretim-tüketim alışkanlıklarının, insanların birbiriyle ve gezegen ile kurduğu ilişkinin dönüşmesi gerektiğine dair makro bir anlayış kazandırmaktadır. Bu küresel krizin, çeşitli reform ve düzenlemeler ile çözülemeyeceği aşikardır. Bu nedenle çevre odaklı yeni bir yaklaşımın bütün boyutları ile tasarlanıp uygulanması gerekmektedir. Mevcut sorunlar ve gereklilikler neticesinde adil bir dünya ve bereketli bir iktisat anlayışına duyulan ihtiyaç derinden hissedilmektedir. Bu ihtiyaçlar ve gereklilikler doğrultusunda İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 11. İslam İktisadı Atölyesi’ni “İslam İktisadı ve Çevre” başlığında gerçekleştiriyor. İKAM, “İslam İktisadı ve Çevre” konusunu kapsamlı bir şekilde ele alarak kavramsal, teorik ve pratik önerilerin uzmanlarca tartışılması ve analiz edilmesiyle nitelikli birikimler elde etmeyi hedefliyor.


11. İslam İktisadı Atölyesi’nin konusu olarak seçilen “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı altında şu alt başlıklar ve konu ile ilgili olabilecek diğer başlıklarda yapılacak çalışma ve bildirilere yer verilecektir.


  • Afetler Perspektifinden Çevre ve Ekonomi İlişkisi
  • Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri ve Önerileri
  • Ülkelerin ve Bölgelerin Döngüsel Ekonomi Uyumlulukları
  • Sanayi ve Çevre
  • Yenilenebilir Enerji İmkanları
  • İklim Krizinin Bölgesel İktisadi Sonuçları ve Çözüm Önerileri
  • İslami Ekolojik / Yeşil Finans
  • Yeşil Sukuk ve Tahvilin Sürdürülebilir Kalkınma Modellerindeki Etkisi
  • Sosyal Finans
  • Akıllı Kent Uygulamalarının Çevreye Etkisi


Bildiri Gönderme
Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 28 Mayıs 2023 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Atölyeye gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır.


Seyahat ve Konaklama

Atölye için kabul edilen katılımcıların yolculuk masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Konaklama, konferans süresince ikramlar, öğle ve akşam yemekleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.


Yayın

Çalıştayda sonumu yapılan makalelerin arasından seçilen bir grup makale uluslararası indekslerde taranan bir dergi olan Turkish Journal of Islamic  Economics TUJISE derginin özel sayısı olarak 2024 yılında yayımlanacaktır.


Not: Açılış paneli ve çalıştay oturumları İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ