Haluk Songur

Haluk Songur


1992 yılında Uluslararası İslam Üniversitesi, Hukuk ve İslam Hukuku Bölümünden mezun oldu.Yüksek Lisansını 1995 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslam Hukuk Bilim Dalında,Doktorasını 2001'de Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.
İlgi ve çalışma alanları; Hukuk, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Mukayeseli Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi, Ekonomi, İslâm Ekonomisi, Ceza Felsefesi ve Hukuku olan Korkmaz, görevini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sürdürmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ