KAMUOYUNDA İSLAM İKTİSADI ÇALIŞTAYI

05 October 2017

Günümüz dünyasında küresel ölçekte uygulanmakta olan Kapitalist iktisadi Sistem içerisinde ortaya çıkan pek çok iktisadi kriz, yoksulluk ve yolsuzluk İslam Alemini yeni İslami temeller üzerinde kurulmuş alternatif bir iktisadi sistem arayışına itmiştir. Bu arayış, aynı zamanda Kuran ve Sünnet'in emir ve nehiylerinden de kaynaklanmakta olup yalnızca alternatif arayışların bir tezahürü değildir. İslam İktisadı, ele alınmaya başlandığı 1970'lerden bu yana pek çok meydan okumalara maruz kalmış ve topluma daima sağlıklı bir imaj verebilme mücadelesinde de bulunmuştur. İslam Aleminin içinde bulunduğu sıkıntılar, İslam İktisadı alanına da etki etmiş ve hem Müslümanlar hem de Gayrimüslimler arasında müspet ve menfi bir takım algı ve ön yargıların oluşmasına neden olmuştur.

Bu bağlamda, 18 Kasım'da İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) ortaklığında gerçekleştirilecek olan "Kamuoyunda İslam İktisadı Çalıştayı" İslam İktisadı alanının teori ve uygulamada toplum ve medyada oluşturduğu algı, alanında uzman akademisyenlerce müzakere edilecektir. Çalıştay'da, İslam İktisadı'nın medya algısı üzerine yapılmış olan bir araştırma da rapor edilecek olup bu araştırmada seçili zaman aralıklarındaki İslam İktisadına dair medya verileri incelenecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ