‘Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet’ Kitap Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

19 June 2018

Sabri Orman’ın kaleme aldığı Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet kitap tanıtım
toplantısı 9 Haziran 2018 Cumartesi günü 16:00’da İslam İktisadı Araştırma
Merkezi (İKAM)’nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Erol
Özvar ve Lütfi Sunar’ın müzakereci olduğu programa Murteza Bedir, Necdet
Şensoy, Nihat Erdoğmuş, Ahmet Faruk Aysan, Necmettin Kızılkaya ve alanın
ilgilileri katıldı.
Lütfi Sunar’ın takdimi ile başlayan program, Sabri Orman’ın kitabının oluşumu
ve yazım sürecindeki deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Orman, Gazâlî’nin
farz-ı kifâyeyi insan hayatının düzeni ve devamı bakımından gerekli her türlü iş
ve faaliyet olarak tanımladığını belirterek sosyal adaletin de bu bağlamda ele
aldığını ve geniş bir yoruma tabi tuttuğunu belirtti. Diğer hususun ise Gazâlî’nin
hukukun amaçları teorisi olarak geliştirdiği Makâsidu’ş-Şerîa ve bunu beşerî
ihtiyaçlar teorisi diyebileceğimiz diğer bir teoriyle “Mesâlih” yani maslahatlar
teorisiyle irtibatlandırmış olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Akabinde Erol Özvar ve Lütfi Sunar kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, Sabri Orman'ın sosyal adaleti tarihselliği ve mekansallığı zihinde tutarak
ele almasını, bir düşünce tarihi çalışması olmaktan ziyade entelektüel tarih
girişimi olarak değerlendirirdiğini belirtti. Sunar ise İslam düşüncesinin kurucu
isimlerinden olan Gazâlî’nin metinlerin yeniden yorumlanması ve üretilebilir
kavramsal ve kurumsal yeni teorilerin ortaya çıkmasını önemsediğini belirtti.
Kitabın ise adalet mevzusunun sistematik ve derinlikli bir biçimde tartışılıp yeni
bakışların ortaya çıkmasına zemin hazırlaması bakımından değerli olduğunu
belirtti. Müzakereler sonrasında katılımcılar çalışma hakkındaki düşüncelerini
dile getirdi.
Program İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver'in, Sabri Orman'a hediye
takdimi ile sona erdi. Katılımcılara hediye kitap takdiminin ardından Sabri
Orman, kitabını katılımcılar için imzaladı.
İzlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=sm1G6JMmU8A&t=108s

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ