Esma Karabulut

Esma Karabulut

Esma Karabulut, lisans eğitimini 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye
Piyasaları Bölümünde; yüksek lisans eğitimini de 2013 yılında İstanbul Bilgi
Üniversitesinde MBA üzerine tamamladı. Kariyerine 2011 yılında Kuveyt Türk
Katılım Bankası A.Ş.’de başlayan ve Aktif-Pasif Yönetimi Müdürlüğünde Sukuk
ve Sendikasyon Servisinin Kıdemli Yönetmeni olarak Karabulut, Temmuz 2019
itibariyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’de sukuk, yatırımcı ilişkileri, katılım
esaslı sermaye piyasası enstrümanları, portföy saklama ve sürdürülebilirlik
konularından sorumlu Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri
Direktörlüğünde Direktör olarak görevine devam etmektedir. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ