Erol Özvar

Erol Özvar


1966 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra,” Tarihsel Temelleri Açısından Marxist ve Neoklasik İktisat Okullarında Değer ve Bölüşüm Problemi” isimli teziyle yüksek lisansını, “XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim: Rum Hazine Defterdarlığından Tokat Voyvodalığına Geçiş” teziyle ise doktorasını vermiştir. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanını almıştır. 2009-2012 yılları arasında Harvard University’de misafir öğretim üyeliği yapan Özvar,
Erol Özvar, Marmara Üniversitesinde Rektör olarak görevine devam etmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ