Erkan Erdemir

Erkan Erdemir

Lisans eğitimini 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Yönetim ve organizasyon alanındaki yüksek derecesini 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden, doktora derecesini de 2007 yılında Anadolu Üniversitesinden aldı. 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle ABD’de Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign İşletmecilik Okulunda misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Temel ilgi alanı örgüt kuramları ve örgüt sosyolojisi olan Erkan Erdemir, örgüt davranışlarını daha çok yorumsamacı yaklaşımlar olan eleştirel, postmodern ve kurumsal kuram çerçevesinden anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Son dönemde kurumsallaşma süreçleri, kurumsal girişimcilik ve yeni örgüt formlarının ortaya çıkışı konularını tarihsel ve edebi metinler üzerinden incelemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
2012 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, yönetim-organizasyon, örgüt kuramı ve insan kaynakları yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ