Dijital Mekan İslam İktisadı ve Finans Webinarları Gerçekleştirildi

30 April 2020

İKAM ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde "Dijital Mekan: İslam İktisadı ve Finans" webinar serisi gerçekleştirildi. Seride, COVID-19 salgınının İslam İktisadı çalışmaları üzerinde etkisine yönelik 5 farklı seminer yer aldı. Necmettin Kızılkaya "İslami Finansın Tarihsel Gelişimi ve Geleceği" başlıklı seminerinde giriş niteliğinde bir ders gerçekleştirdi. İkinci seminerde Melih Turan "İslami Finans ve Dijitalleşme" başlığıyla, salgın sonrası finans sektörünün dijitalleşmesini İslami finans perspektifinden ele aldı. Hadi Öner "COVID 19 Sonrası Faizsiz Finans Kurumları: Fırsatlar ve Tehditler" isimli seminerinde, meseleyi katılım bankaları perspektifinden inceledi. Dördüncü seminerde Lütfi Sunar "Toplumsal Eşitsizlikler ve Sosyal Adalet" başlığıyla, salgın sürecinin eşitsizlikler üzerindeki etkisini ve gelecek potansiyelini gündeme getirdi. Son olarak Taha Eğri "COVID-19 Salgını ve İktisadi Dönüşüm" başlığında salgının Dünya üzerindeki ekonomik etkilerini tartışan bir sunum gerçekleştirdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ