BİREVİM'e Kurumsal Ziyaret

25 August 2020

İKAM kurumsal ziyaretler kapsamında BİREVİM Genel Müdürü Av. Mahir Orak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İKAM Direktörü Dr. Taha Eğri, koordinatörü Ahsan Shafiq ve araştırmacısı Selman Sağlam yer aldı. İLKE Vakfı’nın İKAM işbirliğinde Haziran 2020’de çıkardığı İslam İktisadı Alan İzleme Raporunda da geniş yer bulan faizsiz finansman sistemleri üzerine bir sohbet havasında gerçekleştirilen görüşmede, sektörün geleceğine yönelik göz önünde bulundurulması gereken önemli meseleler tartışıldı. İlgili sektörün akademik çalışmalarla da beslenmesinin önemine binaen gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek çalışmaların imkânı da gündeme getirildi. Ziyaret İKAM adına hediye takdimi ile sona erdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ