Araştırma Stajyerimiz Beyza Güneş’in Projesine TÜBİTAK Desteği

15 November 2023

Araştırma Stajyerimiz, BİLGİ Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu ve Hukuk Bölümü çift anadal öğrencisi Beyza Güneş’in Doç. Dr. Sema Bayraktar Tür danışmanlığında yürüteceği  “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Farklı Gelir Grupları Üzerindeki Etkisi” projesi TÜBİTAK  2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


"Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Farklı Gelir Grupları Üzerindeki Etkisi" başlıklı proje, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yer alacak. Araştırma, Türkiye'de finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi, kurumsal nitelik ve demokrasi endeksleri üzerinden farklı katmanlarda detaylı bir şekilde inceleyecek. Gini katsayısı yanı sıra alt, orta ve üst gelir gruplarının milli gelirden aldıkları paylar da analizde bağımlı değişken olarak değerlendirilecek. Proje sonuçları, kurumlara ve politika yapıcılarına çözüm önerileri sunmayı hedefleyerek, bu önerilerin uygulanabilirliği üzerine etki oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma, Türkiye'deki finansal gelişmenin farklı gelir grupları üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde irdeleyerek, elde edilen bulgularla önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ