Ali Muhyiddin Karadâğî

Ali Muhyiddin Karadâğî

Karadâğî, 1949 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini âlim olan amcası Necmeddin Karadâğî’den aldıktan sonra Bağdat’a gidip önde gelen pek çok âlimden ders almıştır. Bağdat’ta Külliyetü’l-imam Azam’ı bitirdikten sonra Ezher Üniversitesi’nin Şeri’a ve Kanun Bölümü’nde İslam hukuku alanında doktorasını tamamlamıştır. 1985 yılında Katar’a giderek Külliyyetü’ş-şeria’ya intisap etmiş ve 1995 yılında profesör olmuştur. Birçoğu İslam mali sistemi olmak üzere 30’dan fazla kitabı ve 100’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda uluslararası pek çok kongre ve konferansta tebliğler sunmuştur. Eserlerinden bazıları şunlardır: Buhûsün fi’l-iktisadi’l-İslamî, Buhusün fî fıkhiyye- ti’l-muâmelâti’l-maliyyeti’l-muâsıra, Buhusun fıkhiyyetün ve iktisadiyyetün fî kadaya’l-bünuki’l-İslamiyye.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ